• ZVANI MUMS 00371 66088016

Lūdzu, sazinieties ar mūsu draudzīgo klientu atbalstu jebkuru jautājumu gadījumā:

Tālrunis: 00371 66088016, Pirmdiena – Piektdiena 09:00 - 18:00
E-pasts: diet@stockholmhealth.com
Uzņēmuma informācija: SCIENCE22.COM SIA, reģistrācijas numurs: 40203072376, juridiskā adrese: Brīvības iela 171, LV-1012, Rīga, Latvija

Pakalpojuma lietošanas noteikumi

 1. Lietošanas noteikumi
  1. Šie lietošanas noteikumi attiecas uz pakalpojuma sniedzēja, SCIENCE22.COM SIA, reģistrācijas numurs: 40203072376, juridiskā adrese: Brīvības iela 171, LV-1012, Rīga, Latvija un tā autorizēto uzņēmumu (turpmāk tekstā "Pakalpojuma sniedzējs"), interneta platformā www.StockholmHealth.com piedāvātajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā nozīmē sniegtie pakalpojumi "Pakalpojums", turpmāk tekstā nozīmē interneta vide - "Portāls").
  2. Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portālā reģistrēts lietotājs vai nav (turpmāk tekstā "Lietotājs").
  3. Vienlaicīgi ar Pakalpojuma izmantošanu, tai skaitā Portāla apmeklēšanu, stājas spēkā arī Portāla Noteikumi. Ja Lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas darbības tajā, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.
  4. Lietotājs, kurš nepiekrīt kaut vienam no Noteikumu nosacījumiem, nav tiesīgs izmantot Portālu.
  5. Noteikumi attiecās uz visiem jautājumiem, uz kuriem nevar attiecināt Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus par pakalpojumu izmantošanu, un tie veido pilnīgu vienošanos starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju. Ja kādu no šo Noteikumu nosacījumiem tiesa ir atzinusi par spēkā neesošu vai nerealizējamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā.
  6. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji, jebkurā laikā grozīt un/vai mainīt Noteikumus. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Portāla Lietotāja pienākums ir sekot līdzi un iepazīties ar Portāla Noteikumiem, kā arī ievērot tos.
  7. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji izbeigt saistības ar Portāla Lietotāju par to iepriekš nebrīdinot.
  8. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji izbeigt saistības ar Portāla Lietotāju, Lietotājam norādot saistību pārtraukšanas iemeslu atbilstoši pārkāpumam saskaņā ar šiem noteikumiem.
 2. Pakalpojums
  1. Pakalpojums ir dalība programmā, kas ietver informāciju saistībā ar veselīgu dzīvesveidu un uzturu. Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs un tā nevar aizstāt profesionālu medicīnisko palīdzību, diagnostiku vai ārstēšanu. Ja Lietotājam ir bažas par Portālā saņemto informāciju vai ir jautājumi par savu veselību, Lietotājam jākonsultējas ar ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu. Lietotājs izmanto Portālu uz paša risku un atbildību.
  2. Pakalpojums var ietvert, tajā skaitā, bet ne tikai programmas, e-pasta pakalpojumus, ziņojumus un ziņojumu dēļus, tērzēšanas zonas, ziņu grupas un lejupielādējamas mobilās lietojumprogrammas, kas saistītas ar Portālā pieejamajiem pakalpojumiem.
  3. Portāls var saturēt saites uz trešo personu tīmekļu vietnēm vai pakalpojumiem, par kuru saturu nav atbildīgs Pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekādu atbildību par Lietotājiem nodarītajiem zaudējumiem trešo personu tīmekļa vietnēs.
  4. Pakalpojums nav ieteicams grūtniecēm, bērniem un jauniešiem, pie saslimšanām.
 3. Pakalpojuma iegādes tehniskais process
  1. Lai saņemtu Portālā piedāvātos Pakalpojumus Lietotājam ir jāreģistrējas pēc Portālā noteiktās reģistrācijas kārtības.
  2. Aizpildot reģistrācijas anketu Lietotājam ir jānorāda patiesa, pilnīga un aktuāla informācija.
  3. Lai reģistrētos Portālā un saņemtu Pakalpojumu Lietotājam jāveic šādas vai citas (atbilstoši Portāla norādījumiem) darbības:
   1. jāaizpilda Portālā pieejamais tests;
   2. pēc testa izpildes jānorāda sava e-pasta adrese, uz kuru Pakalpojuma sniedzējs Lietotājam nosūtīs informāciju par Pakalpojuma saņemšanu;
   3. jāizvēlas vispiemērotākā maksājumu sistēma ar kuru veikt samaksu par Pakalpojumu;
   4. jāveic visas nepieciešamās darbības, lai norēķinātos par Pakalpojumu;
   5. jāaizpilda reģistrācijas anketa.
  4. Pēc veiksmīgas apmaksas veikšanas Lietotājs saņems, pēc testa izpildes norādītajā e-pastā, paziņojumu, par sekmīgu reģistrēšanos dalībai programmā un pieeju Pakalpojumam.
 4. Pakalpojuma kvalitāte
  1. Pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, tas nozīmē, ka Pakalpojumu sniedzējs negarantē, ka:
   1. Pakalpojums atbilst Lietotāja prasībām;
   2. Pakalpojums ir brīvs no tehniskām kļūdām, tehniskiem pārtraukumiem, drošības caurumiem;
   3. Pakalpojums būs pieejams jebkurā laikā un jebkurā vietā.
  2. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ vienpusēji izbeigt sadarbību ar Lietotāju, tai skaitā, ja ir aizdomas, ka Lietotājs norādījis nepatiesus datus Reģistrācijas anketā vai ir aizdomas, ka Lietotājs iegādājiem Pakalpojumu krāpnieciskā ceļā.
  3. Informācija par Pakalpojumiem Portālā tiek nepārtraukti atjaunota, mainīta un uzlabota. Līdz ar to Portālā pieejamo pakalpojumu cenas, apraksti un cita informācija var tikt norādīta nekorekti vai nepilnīgi.
  4. Attēliem ir ilustratīva nozīme un preces, pakalpojuma reālais izskats var atšķirties no reklāmās norādītajiem.
 5. Apmaksas veikšana par Pakalpojumu
  1. Lai saņemtu Pakapojumus, kas ir pieejami Portālā, Lietotājs piekrīt sniegt nepieciešamo informāciju, lai Pakalpojuma apmaksas darījums būtu veiksmīgs, tai skaitā, bet ne tikai - konta vai kredītkartes numuru, informāciju par kredītkartes derīguma termiņu un/vai norēķinu personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.
  2. Norēķinoties par Pakalpojumiem Lietotājs apliecina un garantē, ka:
   1. ir tiesīgs izmantot ar norēķiniem par Pakalpojumu saistīto kredīkarti vai citu maksāšanas metodi;
   2. sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.
  3. Iesniedzot, šo Noteikumu, 5. punktā noteikto informāciju, Lietotājs piešķir Pakalpojuma sniedzējam tiesības šos datus nodot trešajām personām, lai nodrošinātu pilnīgu Pakalpojuma apmaksu.
  4. Lietotājam izvēloties un iegādājoties Abonēšanas pakalpojumu, maksājumi tiks veikti automātiski, vienu reizi mēnesī.
 6. Lietotāja konts
  1. Kļūstot par Portāla Lietotāju, Lietotājs piekrīt savā profilā norādīto datu apstrādei. Pēc konta izveidošanas Portālā, Lietotājs ir atbildīgs par šī konta izmantošanu.
  2. Katrs Lietotāja konts Portālā tiek izveidots individuāli katram Lietotājam un ir domāts idividuālai lietošanai, lietotājs nav tiesīgs savu kontu nodot lietošanā citai personai.
  3. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs apturēt Lietotāja konta darbību, bez iespējām uz naudas atmaksu, ja:
   1. reģistrācijas laikā Lietotajs ir norādījis nepatiesus, nekorektus datus;
   2. Lietotājs nodevis savu kontu lietošanā citai personai;
   3. ir aizdomas par krāpšanu, neatļautu vai nelikumīgu darījumu izpildi;
   4. Lietotājs ir citādi pārkāpis Portāla Noteikumus.
  4. Lietotājam ir tiesības slēgt vai arī dzēst savu Lietotāja kontu - veicot attiecīgās darbības Portālā vai arī nosūtot Pakalpojuma sniedzējam uz e-pastu: diet@stockholmhealth.com ziņojumu par vēlmi slēgt savu kontu.
  5. Pēc Lietotāja konta dzēšanas Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības dzēst visu informāciju par Lietotāju, tai skaitā, bet ne tikai - uztura plānus, svara analīzi, tiešsaites konsultācijas ar uztura speciālistu.
 7. Par Pakalpojuma veiktā pirkuma naudas atmaksa
  1. Lietotājiem ir tiesības pieprasīt pilnu samaksātās naudas atmaksu 14 dienu laikā pēc samaksas par Pakalpojumu, ja nav noteikts savādāk Portālā vai Pakalpojuma aprakstā. Lai atgrieztu samaksāto naudu Lietotājam jāvēršas pie Pakalpojuma sniedzēja, rakstot uz e-pastu: diet@stockholmhealth.com, šim e-pastam pievienojot apliecinošu dokumentu par apmaksas veikšanu un aicinājumu atgriezt samaksāto naudu (veidlapa par atteikuma tiesību izmantošanu, paraugs).
  2. Ja Portāla reģistrēts Lietotājs kādu iemeslu dēļ nav apmierināts ar sasniegtajiem rezultātiem, Pakalpojuma sniedzējs garantē samaksātās naudas summas atmaksu tai pašā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas.
  3. Ja Portāls Lietotāja sūdzība atzīts par nepamatotu un Lietotājas sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, Lietotājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
   1. vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
   2. iesnieguma iesniegšanas datumu;
   3. strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
  4. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
   1. Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
   2. Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
   3. Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV
 8. Konkursi, akcijas un Reklāmas
  1. Lietotājs pēc savu privāto datu ievades Portālā, tajā skaitā, bet ne tikai - e-pasta un/vai telefona numura, piekrīt saņemt informāciju, gan e-pastu, gan telemarketinga, gan jebkurā citā Pakalpojuma sniedzēja piedāvātā formātā, no Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma sniedzēja sadarbības partneriem par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm, reklāmas akcijām un citiem pakalpojumiem.
  2. Jebkāda veida konkursi vai citas akcijas (turpmāk tekstā "Reklāmas"), kas ir pieejamas Portālā, var tikt regulētas atsevišķi no šiem Noteikumiem. Pirms piedalīšanās Reklāmās iesakām iepazīties ar Reklāmu saistošajiem noteikumiem. Ja Reklāmas noteikumi ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, tad spēkā stājas konkrētās Reklāmas noteikumi.
  3. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no Reklāmu saņemšanas, sekojot attiecīgajām norādēm, vai rakstot uz Pakalpojuma sniedzēja e-pastu: diet@stockholmhealth.com.
 9. Intelektuālais īpašums
  1. Pakalpojuma sniedzējam pieder ekskluzīvas tiesības uz visu informāciju, kas ir atrodama Portālā, līdz ar to - jebkāda trešo personu veikta satura, dizaina apstrāde, datu tālāka izplatīšana un/vai cita informācijas izmantošana, un tālāka izplatīšana no Portāla bez Pakalpojuma sniedzēja atļaujas vai rakstiskas piekrišanas, ir autortiesību un citu tiesību pārkāpums, kas ir sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
  2. Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumos Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs saukt pie atbildības vainīgo personu, kas ir pilnībā atbildīga par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas ir vai arī varētu tikt nodarīti Pakalpojuma sniedzējam un trešajām personām (tai skaitā neiegūtā peļņa).
 10. Pakalpojuma sniedzēja atbildība
  1. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Lietotājs nav ievērojis Portāla Noteikumus un/vai nav ievērojis Pakalpojuma sniedzēja uztura speciālistu ieteikumus.
  2. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam vai trešajām personām, vadoties pēc Pakalpojumā norādītajām ēdienkartēm vai citiem Portālā sniegtajiem materiāliem.
  3. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotāju darbībām un nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
 11. Datu aizsardzība
  1. Visi Portālā ievietotie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
  2. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs publicēt un izmantot materiālus, ko ir saņēmis no Lietotāja, ja vien pats Lietotājs nav to aizliedzis. Šis nav attiecināms uz personas datiem vai privāto informāciju, kas ir uzskatāma par konfidenciālu.
 12. Strīdu izšķiršana
  1. Visi strīdi starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātuma politika

  SCIENCE22.COM SIA Privātuma politika definē kā SCIENCE22.COM SIA, reģistrācijas numurs: 40203072376, juridiskā adrese: Brīvības iela 171, LV-1012, Rīga, Latvija, turpmāk tekstā nozīmē interneta vide - "Portāls" izmanto informāciju un kā Jūs, kā Portāla lietotājs, varat aizsargāt savu konfidencialitāti.

  Izmantojot Portāla pakalpojumus, Jūs uzticat Portālam savu informāciju. Šī Privātuma politika ir izstrādāta, lai palīdzētu Jums saprast, kādu informāciju Portālā apkopojam, kāpēc Portāls to apkopo un kā tā tiek izmantota.

  Jūsu sniegtā informacija tiek izmantota, lai nodrošinātu Jums kvalitatīva pakalpojuma - sākot ar tādu pamatlietu noteikšanu kā Jūsu lietotā valoda un beidzot ar daudz sarežģītākiem jautājumiem, piemēram uztura plāna sniegšanu, tiešsaites kosultāciju nodrošināšana, kā arī aktualitāšu un atlaižu piedāvājumu nosūtīšana. Diemžēl, bez personas datu saņemšanas no Jums Portālā pieejamos pakalpojumus nevaram Jums sniegt.

 1. Apkopotās informācijas izmantošana un apstrāde
  1. Portāls izmanto Jūsu informāciju dažādos veidos. Tas, ko Portāls dara, ir atkarīgs no informācijas veida. Zemāk ir detalizēti izskaidrots, ko Portālsdara, kādus personas datus glabā un kāpēc.
   Kā un kādu informāciju mēs izmantojam? Kāpēc?
   Jūsu vecumu, svaru, augumu, dzimumu, paradumus. Šim nolūkam Portāls glabās Jūsu datus ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc saziņas beigām. Portālam šī informācīja jāizmanto, lai izpildītu starp Pusēm noslēgtā līguma noteikumus. Portāls nevar nosūtīt Jums piemērotus uztura plānus vai testa rezultātus (sniegt pakalpojumu), ja Portāls neizmantotu Jūsu informāciju.
   Informācijas nosūtīšana e-pasta, īsziņas formā, Facebook un GMAIL vietnēm par mūsu jaunajām precēm un pakalpojumiem. Šim nolūkam Portāls glabās Jūsu datus ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc tam, kad Jūs savu piekrišanu atsauksiet. Lai nodrošinātu Jums jaunāko informāciju. Portāls nosūtīs Jums šo informāciju tikai ar Jūsu piekrišanu, kā arī gadījumos, kad starp Pusēm būs noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu (tajā skaitā bezmaksas testa rezultātu saņemšanu)
   Pakalpojumu paziņojumu nosūtīšana īsziņas, e-pasta formā vai, izmantojot mūsu lietotnes. Šim nolūkam Portāls glabās Jūsu datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc saziņas beigām. Portāls šo informāciju izmanto, lai izpildītu starp Pusēm noslēgtā līguma noteikumus.
   Krāpniecības novēršanai un konstatēšana. Šim nolūkam Portāls glabās Jūsu datus ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc datuma, kurā Jūs pēdējo reizi pierakstījāties savā kontā, vai ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc darījuma izpildes datuma (atkarībā no tā, kurš datums būs pēdējais). Lai novērstu un konstatētu krāpniecību pret Jums vai Portālu un nodrošinātu Portāla leģitīmo interesešu ievērošanu.
   Apmeklētāju segmentēšanas ietvaros. Šim nolūkam Portāls glabās Jūsu datus ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc tam, kad Jūs sniegsiet savu piekrišanu vai kad Jūs šo piekrišanu atsauksiet. Lai sniegtu informāciju, kas labāk atbilst Jūsu interesēm. Vispārīga ziņojuma vietā Jūs saņemsiet informāciju par Jūs interesējošām tēmām. Portāls nosūtīs Jums šo informāciju tikai ar Jūsu piekrišanu.
   Pirkumu piegāde uz Jūsu rēķina un piegādes adresi. Šim nolūkam Portāls glabās Jūsu datus ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc darījuma izpildes datuma. Portālam tas jādara, lai izpildītu starp Pusēm noslēgtā līguma noteikumus.
   Maksājuma saņemšana un atmaksas veikšana. Šim nolūkam Portāls glabās Jūsu datus ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc darījuma izpildes datuma. Portālam tas jādara, lai izpildītu starp Pusēm noslēgtā līguma noteikumus.
   Klientu apkalpošanas un atbalsta sniegšana. Šim nolūkam Portāls glabās Jūsu datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc šādas saziņas beigām. Portālam tas jādara, lai izpildītu starp Pusēm noslēgtā līguma noteikumus.
   Informāciju par Jūsu pirkumu un darbību vēsturi. Šim nolūkam Portāls glabās Jūsu datus ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc datuma, kurā Jūs pēdējo reizi pierakstījāties savā kontā, vai pēc Jūsu pēdējā maksājuma datuma (atkarībā no tā, kurš datums būs pēdējais). Portālam tas jādara, lai izpildītu starp Pusēm noslēgtā līguma noteikumus (šim nolūkam mēs izmantojam tikai Jūsu pirkumu vēsturi). Portālam tas jādara Jūsu apkalpošanas un atbalsta nodrošināšanai, un atgriezto pakalpojumu apstrādei.
   Informācija, ko sniedzat Portālam, kad pārlūkojat Portāla vietni vai izmantojat Portāla lietotnes, tostarp Jūsu IP adrese un ierīces veids, ekrāna izšķirtspēja un, ja Jūs piekrītat to kopīgot, arī Jūsu atrašanās vietas informācija un tas, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un lietotnes. Šim nolūkam Portāls glabās Jūsu datus ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc darījuma izpildes datuma. Portālam tas jādara, lai sniegtu Jums vislabāko iespējamo iepirkšanās pieredzi, lai novērstu un konstatētu krāpniecību pret Jums vai Portālu un ievērotu Portāla leģitīmās intereses. Portāls izmanto datus analīzei un izvērtēšanai, lai izprastu, kā tiek lietoti Portāla pakalpojumi. Piemēram, Portāls analizē datus par Portāla apmeklējumiem, lai optimizētu Portāla dizainu. Portāls izmanto datus par reklāmām, ar kuriem mijiedarbojaties, lai izprast reklāmu kampaņu rezultātus. Šim nolūkam tiek izmantoti dažādi rīki, tostarp Google Analytics.
  2. Informāciju, ko Portāls apkopo, Portāls izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un, lai aizsargātu Portāla lietotājus.
  3. Portāls apstrādā personas informāciju savos serveros, kas atrodas Eiropas savienībā.
  4. Jums nav Portālam jāsniedz nekāda personīgā informācija, taču, ja Jūs to nesniedzat, iespējams, Jūs nevarēsiet veikt pirkumus,iegādāties un lietot pakalpojumu.
  5. Portāls ir tiesīgi apstrādāt Jūsu personas datus atbilstoši šīs Privātuma politikas noteikumiem, ja tas nepieciešams, lai īstenotu prasības vai nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā, neatkarīgi no tā, vai prasības tiek iesniegtas tiesā vai tās administratīva rakstura, vai tās tiek iesniegtas citas ārpustiesas procedūras ietvaros. Šī iemesla dēļ Portāls apstrādā Jūsu personas datus atbilstoši leģitīmajām interesēm un, lai aizsargātu un garantētu Portāla, Jūsu un citu personu tiesību īstenošanu. Šajā punktā minētajos gadījumos Jūsu dati var tikt apstrādāti ilgāku laika periodu, nekā Privātuma politikā norādītajos glabāšanas termiņos.
  6. Papildus Privātuma politikā ietvertajiem nolūkiem, atbilstoši kuriem Portāls ir tiesīgs apstrādāt Jūsu personas datus, kā tas minēts iepriekš, Portāls ir tiesīgi apstrādāt Jūsu personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību Portāla tiesiskajam pienākumam vai, lai aizsargātu Jūsu vitālās intereses vai citas privātpersonas vitālās intereses.
  7. Līguma izpildei Jūsu norādītā e-pasta adrese tiks iekļauta datu bāzē un uz to varēs tikt nosūtīti paziņojumi/ atgādinājumi.
 2. Pārredzamība, izvēle un datu nodošana trešajām personām
  1. Portāla mērķis ir skaidri norādīt, kādu informāciju Portāls apkopo, lai Jūs varat veikt pamatotu izvēli par apkopotās informācijas izmantošanu.
  2. Lietotājs savā pārlūkprogrammā var bloķēt visus sīkfailus, tostarp ar Portāla pakalpojumiem saistītos sīkfailus. Tomēr svarīgi ņemt vērā, ka daži Portāla pakalpojumi var nedarboties pareizi, ja sīkfaili tiks atspējoti.
  3. Portāls ir tiesīgs kopīgot Jūsu datus ar trešajām personām šādos gadījumos:
   1. Portāls ir tiesīgi atklāt Jūsu personas datus profesionālajiem konsultantiem, lai pārvaldītu riskus, iegūtu profesionālu padomu vai iesniegtu, īstenotu vai nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā;
   2. Finanšu darījumus, kas saistīti ar pakalpojumu/preču iegādi Portālā, var apstrādāt Portāla maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Portāls kopīgo Jūsu darījumu informāciju ar Portāla maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams Jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām.
   3. Portāls ir tiesīgi atklāt Jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu īpašus pakalpojumus. Piemēram, piegādes uzņēmumiem, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā Portāls veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Portālu datu apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti.
  4. Papildus Portāls ir tiesīgi atklāt Jūsu personas datus, lai izpildītu Portāla tiesiskos pienākumus un ja tas nepieciešams, lai aizsargātu Jūsu vai citu personu vitālās intereses.
  5. Trešās personas, kas minētas šajā Privātuma politikā, var būt reģistrētas arī ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Ja Portāls nosūtīs Jūsu personas datus šādām personām, Portāls veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu privātums tiek atbilstoši aizsargāts.
 3. Jūsu tiesības
  1. Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Jūsu personīgo informāciju:
   1. Tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kas ir Portāla rīcībā;
   2. Tiesības pieprasīt, lai tiktu veiktas neprecīzas Portāla rīcībā esošās Jūsu personīgās informācijas labojumus.
   3. Tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu;
   4. Tiesības ierobežot datu apstrādi;
   5. Tiesības iebilst pret datu apstrādi;
   6. Tiesības uz datu pārnešanu;
   7. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
   8. Tiesības atsaukt piekrišanu.
  2. Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja Jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: diet@stockholmhealth.com vai zvanot 00371 66088016.
  3. Jums ir tiesības labot jebkurus savus datus, kas ir neprecīzi un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, Jums ir tiesības papildināt jebkurus datus, kas ir nepilnīgi.
  4. Jums ir tiesības dzēst Jūsu personas datus, ja:
   1. personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
   2. Jūs atsaucat savu piekrišanu, un cita likumīga pamata apstrādei nav;
   3. Jūs iebilstat pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem;
   4. apstrāde tiek veikta mārketinga nolūkos;
   5. personas dati ir apstrādāti prettiesiski.
  5. Diemžēl Jūsu personas dati netiks dzēsti no Portāla datubāzes, ja pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas Portāls konstatēs, ka:
   1. Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;
   2. Jūs neesat atcēlis savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei;
   3. Jūs nepiekritāt Jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama Portāla leģitīmo interešu ievērošanai;
   4. Apstrādāt Jūsu personas datus Portālam uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti.
   5. Portālam ir jāapstrādā Jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ.
  6. Gadījumi, kad Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu izmantošanu:
   1. Jūs apstrīdat personas datu precizitāti;
   2. Datu apstrāde ir nelikumīga, un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu;
   3. Portālā personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
   4. Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar publiskajām vai leģitīmajām interesēm, kamēr šāds iebildums nav apstiprināts.
  7. Ja apstrāde ir ierobežota atbilstoši iepriekš minētajam, Portāls ir tiesīgi turpināt Jūsu personas datu glabāšanu. Taču Portāls tos apstrādās tikai:
   1. ar Jūsu piekrišanu;
   2. lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
   3. lai aizsargātu citas privātpersonas vai juridiskas personas tiesības;
   4. svarīgu sabiedrības interešu īstenošanas nolūkā.
  8. Pieprasījumu dzēst savus personas datus Jūs varat iesniegt šādos veidos:
   1. Jūsu personīgajā Portāla kontā, informējot uztura speciālistu;
   2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: diet@stockholmhealth.com;
   3. Paziņojot Portāla klientu atbalstam pa tālruni: 00371 66088016.
  9. Jums ir tiesības iebilst pret Portālā veikto Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar specifisku situāciju, kurā Jūs atrodaties. Taču tas iespējams tiktāl, ciktāl Portāla datu apstrāde nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai atbilstoši Portāla vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja Jūs iebilstat pret šādu apstrādi, Portāls pārtrauks personīgās informācijas apstrādi, ja vien Portāls nevarēs uzrādīt leģitīmu apstrāde iemeslu, kas ir svarīgāks par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
  10. Jums ir tiesības iebilst pret Portālā veikto Jūsu personas datu apstrādi zinātnisku vai vēsturisku pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos. Ja Jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien apstrāde nav nepieciešama uzdevuma izpildei, kas tiek veikts sabiedrības interesēs
  11. Tiesības uz datu pārnešanu. Tiktāl, ciktāl Portāla apstrādes tiesiskais iemesls ir:
   1. Jūsu piekrišana;
   2. līguma izpilde vai darbību veikšana pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, Jums ir tiesības no Portāla saņemt Jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Taču šīs tiesības nav pieejamas, ja to īstenošana negatīvi ietekmē citu personu tiesības un brīvības
  12. Ja Jūs uzskatāt, ka Portālā veiktā Jūsu personīgās informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, nosūtot to uz Blaumaņa iela 11/13, Centra rajons, Rīga, LV-1011, http://www.dvi.gov.lv/en/.
 4. Informācija par Mārketinga paziņojumiem
  1. Ja Jūs esat piekritis(-usi), Portāls nosūtīsim Jums mārketinga paziņojumus e-pasta vai īsziņas formā, lai sniegtu Jums aktuālo informāciju par Portālā vai Portāla sadarbības parteriem sniegtajiem pakalpojumiem.
  2. Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no Portāla jebkurā laikā.
  3. To varat izdarīt šādi:
   1. Noklikšķinot uz “Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit.” saites jebkurā e-pasta ziņojumā;
   2. Sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu, rakstot e-pastu uz uz e-pastu: diet@stockholmhealth.com vai zvanot 00371 66088016.
  4. Ja Jūs atteiksieties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, Portāls atjauninās Jūsu profilu, lai nodrošinātu, ka turpmāk Jūs šādus paziņojumus nesaņemsiet.
  5. Lūdzu, ievērojiet, ka, tā kā Portāls ietver plašu savstarpēji saistītu pakalpojumu tīklu, var paiet dažas dienas, līdz informācija tiek atjaunināta visās mūsu sistēmās, tāpēc Jūs, iespējams, saņemsiet paziņojumus no mums, kamēr mēs apstrādāsim Jūsu pieprasījumu.
 5. Sīkdatņu izmantošana
  1. Tāpat kā citas vietnes arī Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas ļauj Portālam nodrošināt Jums ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi. Kad Jūs apmeklējat vai veicat saziņu Portālā, pakalpojumu sadaļās, lietotnēs, rīkos vai tērzēršanas vietnēs, Portāls vai Portāla pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi, kā arī reklāmas nolūkos.
  2. Sīkdatnes var saturēt informāciju, kas varētu identificēt lietotāju, taču Jūsu personīgā informācija, kas atrodas mūsu rīcība, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai ko glabā sīkdatnes.
  3. Portāls izmanto sīkdatnes:
   1. sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
   2. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
   3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
   4. uzlabotu Portāla darbības efektivitāti;
   5. Jūsu paradumu noteikšanai.
  4. Tā kā Portāls izmanto sīkdatnes, lai veiktu Jūsu paradumu izsekošanu, Portāls informē par sīkdatņu izmantošanu, un prasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
  5. Jūs var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
  6. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā. Jūs arī varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj sīkdatnes saglabāt, bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat Portālu.
  7. Portāls nevar garantēt, ka ar sīkdatņu atspējošanu visi pakalpojumi Portālā darbosies bez kļudām.
  8. Mērķtiecīgos (komerciālos) sīkfailus Portāls izmanto, lai individualizētu Jūsu pārlūkošanas pieredzi un Jums rādāmo saturu, kā arī rādītu piedāvājumus, kas būtu aktuāli tieši Jums. Ar mērķtiecīgajiem sīkfailiem tiek analizēta pārlūkošanas vēsture, un šie dati tiek izmantoti, lai sniegtu Jums komerciālus piedāvājumus.
  9. Portāls ir rūpīgi pārbaudījis un atlasījis partneru sarakstu, kas ir ieviesuši papildu sīkfailus, kuriem nav iespēju sasniegt Jūsu personas datus un kuri nevar Jūs sasaistīt ar konkrētu personību, taču dod iespēju nodrošināt nevainojamu pakalpojuma sniegšanu.
 6. Izmaiņas Privātuma politikā
  1. Ja Portāls ieviesīs būtiskas izmaiņas šajā Privātuma politikā, Portāls informēs Jūs par to Portālā vai citādi, piemēram, nosūtot e-pastu, lai Jūs varētu izskatīt izmaiņas pirms mūsu tīmekļa vietnes turpmākas izmantošanas.

  Tālrunis: 00371 66088016, Pirmdiena – Piektdiena 10:00 - 17:00

  E-pasts: diet@stockholmhealth.com

  Uzņēmuma informācija: SCIENCE22.COM SIA, reģistrācijas numurs: 40203072376, juridiskā adrese: Brīvības iela 171, LV-1012, Rīga, Latvija

SCIENCE22.COM SIA
Reģ.Nr.: 40203072376
Adrese: Brīvības iela 171, LV-1012, Rīga, Latvija
Tel. 00371 66088016
E-pasts: diet@stockholmhealth.com
atteikuma tiesību veidlapa

Lūdzu, aizpildiet, parakstiet un nosūtiet šo veidlapu mums pa pastu (SCIENCE22.COM SIA, Brīvības iela 171, LV-1012, Rīga, Latvija) vai uz e-pastu (diet@stockholmhealth.com), ja vēlaties atteikties no līguma un atcelt pakalpojumu.

 • Es ____________________________ paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par www.StockholmHealth.com pakalpojumu saņemšanu.
 • Pasūtīšanas datums ________________________________
 • Patērētāja vārds un uzvārds ________________________________
 • Patērētāja adrese un telefona numurs ________________________________
 • E-pasta adrese ar kuru Patērētājs reģistrējies Pakalpojumam ________________________________
 • Patērētāja paraksts ________________________________
 • Datums ________________________________
Download